Referenties

Enige voorbeelden van opdrachten door Clifford Structurele Adviezen.
 • Evaluatie met betrekking tot het controleproces en de opdracht voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Breda.
 • Evaluatie met betrekking tot het proces van de controle van de jaarrekening van de gemeente Moerdijk.
 • Voor de transport onderneming Nord Cargo de werkzaamheden van de externe accountant geanalyseerd, geadviseerd en begeleid.
 • Advies inzake de verbetering van de interne beheersing leidend tot een in control statement en advies m.b.t. afspraken met externe accountant bij de Belasting Samenwerkingen West en Oost Brabant.
 • Advies invulling en inrichting van de internal audit functie bij de Tilburg University.
 • Beoordeling en afstemming competenties administratief personeel, advies inzake de inrichting van de boekhouding de keuze van de accountant van de Gerritsen (Transport) Group
 • Implementatie Internal/operational functie t.b.v. interne beheersing en proces keuze externe accountant voor de een grote stichting voor primair onderwijs
 • Beoordeling proces van aanbesteding met advies voor de selectie van de externe accountant van een grote uitvaartverzorger/verzekeraar.
 • Begeleiding bij de invulling van de financieringsbehoefte en inrichting kasstroommanagement van een toeleverancier voor de telecom industrie.
 • Begeleiding investeringsvraag van een digitaal wervings- en selectie organisatie.
 • Doorlichting van de ondersteunende processen van een grote jeugdzorginstelling. Adviezen naar aanleiding van dit onderzoek hebben geleid tot de nodige procesverbeteringen en betrouwbare adequate interne informatie.
 • Een telemarketing bedrijf geadviseerd omtrent de nodige veranderingen, welke adviezen met name hebben geleid tot een focus op hoofdactiviteiten, die nu ook meer marge genereren. Daarnaast het (financieel en management) informatie systeem opgezet.
 • Van een productieverkoopmaatschappij in disposables de organisatie doorgelicht en veranderingen geadviseerd welke zijn geïmplementeerd en daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid.
 • Van twee grote (concurrenten) distilleerderijen in Nederland de productie faciliteiten samengevoegd, waarbij de verkoop en marketing activiteiten en ook de distributie volledig gescheiden zijn gebleven. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen van deze productie joint venture hierover gedurende 1,5 jaar na implementatie toezicht gehouden.
Lees meer over het wapen van Clifford
 
Adres Molenwiek 16
4876 AZ Etten-Leur
Tel. 076 503 0250
E-mail. info@csa-clifford.nl
 •  
 • Routebeschrijving